SIA “METRUM”

SIA "METRUM" ir mērniecīcības uzņēmums. Nodarbojas ar kadastrālo, jeb zemes robežu uzmērīšanu, īpašumu sadali/apvienošanu, zemes ierīcības projektu izstrādi, topogrāfisko uzmērīšanu un inženierģeodēziju.  Papildus mērniecībai uzņēmumā ir vēl divas darbības nozares - Teritorijas attīstības plānošana, kas ietver lokālplānojumu, detālplānojumu un citu lielapjoma projektu izstrādi un ĢEO IT pakalpojumi – ĢIS un citu informācijas sistēmu izstrāde un uzturēšana.

 

Uzņēmumam ir 12 filiāles un tas ir pārstāvēts visā Latvijā. SIA “Metrum” darbojas ap 100 darbinieku un uzņēmums lepojas ar pieredzējušiem nozares speciālistiem un mūsdienīgām tehnoloģijām pakalpojumu izpildē.
Uzņēmuma sasniegums – 1.3 milj. ha uzmērītas platības.