Vienam meita, otram kleita. Varbūt Talsi?

Vienam meita, otram kleita. Varbūt Talsi?

Kas ir galvenie priekšnosacījumi, lai pilsēta šķistu pievilcīga iebraucējam, iespējamam investoram un pašam iedzīvotājam? Nepietiks tikai ar svētkiem, jo tas, kā rāda pasaules prakse, ir kas daudz fundamentālāks. Nu, lūk, cienījamie Talsu novada iedzīvotāji, šobrīd esam tādas iespējas priekšā, lai piešķirtu Talsiem „vilkmi”.

Kas ir galvenie priekšnosacījumi, lai pilsēta šķistu pievilcīga iebraucējam, iespējamam investoram un pašam iedzīvotājam? Nepietiks tikai ar svētkiem, jo tas, kā rāda pasaules prakse, ir kas daudz fundamentālāks. Nu, lūk, cienījamie Talsu novada iedzīvotāji, šobrīd esam tādas iespējas priekšā, lai piešķirtu Talsiem „vilkmi”.

 

Viennozīmīgi viens no „vilkmes” stūrakmeņiem ir sakārtota infrastruktūra, tādēļ esam izstrādājuši sporta infrastruktūras kompleksa projektu. Tajā paredzēts peldbaseins ar SPA iespējām, hokeja halle ar skatītāju vietām, rehabilitācijas telpām, telpām ēdināšanai un citām rekreācijas – cilvēka fizisko, garīgo un emocionālo spēju atjaunošanai, nepieciešamajām publiskajām telpām.

Par meitām un kleitām

Katra no minētajām pozīcijām sniegtu virkni ilgtermiņa ieguvumus un jau pieminēto “vilkmi” mūsu pilsētai, ko paskaidrošu plašāk:

1) Šis komplekss paredz teritorijas labiekārtošanu ar piebraucamiem ceļiem, gājēju celiņiem, saimniecības pagalmu ar piebraukšanu tehnisko telpu apkalpošanai, autostāvvietu darbinieku un apmeklētāju automašīnām, kā arī teritorijas apzaļumošanu. Visā objekta teritorijā un ēkā plānota pārvietošanās iespēja personām ar īpašām vajadzībām. Ēka pieslēdzama visām esošajām pilsētas inženiertehniskajām komunikācijām.

2) Tas ir plānots kā rehabilitācijas – rekreācijas centrs, kas būtu ieguvums Talsu novada iedzīvotāju veselībai, gan veselības uzlabošanai un uzturēšanai, gan veselīga dzīvesveida popularizēšanai, piesaistot pilsētas viesus.

3) Vai mēs nevaram? Mēs taču varam līdz 2022.gada 1.septembrim nodot ekspluatācijā modernu, mūsdienām atbilstošu, ekonomisku un rentablu ledus halles un peldbaseina sporta centru. Noteikti vietas izvēle ir svarīga, ietverot perspektīvo attīstības, vides un kultūras pieminekļu aizsardzības, telpiskās saiknes ar pilsētvides ainavu un reljefu, saglabājot pilsētvides vēsturisko kontekstu.
Būtiski ir uzsvērt arī Vilkmuižas ezera pieguļošo teritoriju attīstību – peldvietas atjaunošanu, velo un sporta taku, volejbola laukumu, kā arī bērnu rotaļu laukuma izveidi.

4) Mūsu kopīgais mērķis ir izveidot Talsu novada iedzīvotāju veselības veicinošu aktivitāšu centru. Piedāvājot sporta aktivitātes katru dienu, kurās būtu iespējams organizēt dažādu līmeņu (vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā līmeņa) sporta aktivitātes, kas kalpos kā „magnēts” sporta tūrismam un cilvēku plūsmai uz Talsu novadu un Talsu pilsētu.

5) Centrā tiktu piedāvāti pakalpojumi veselības uzlabošanai un rehabilitācijai un tas iecerēts kā pirmais energoefektivitātes risinājuma piemērs Latvijā un Baltijā, kurā tiktu apvienotas ledus arēnas un baseina telpu apsildes tehnoloģijas.

Tā arī ir tā “vilkme”, kas būtu tik nozīmīga Talsiem un tās iedzīvotājiem. Tas noteikti nodrošinātu nozīmīgu ieguldījumu Talsu novada un Talsu pilsētas attīstībā – tūristu piesaiste, jaunas darba vietas, jaunas privātās investīcijas Talsu pilsētas un visa novada teritorijā. Mums ir jātiecas uz to, lai esam konkurētspējīgi ar pilsētām citos novados, kuras ar savu „vilkmes” stāstu ir jau soli mums priekšā. Mums ir jāpanāk, lai šis objekts, kurš sevī ietver visu Vilkmuižas ezera attīstības konceptu Talsu novadam un Talsiem, kā administratīvam centram nākotnē radītu plūsmu vismaz līdz simts tūkstošiem cilvēku gadā. Tie būs sporta tūristi vai vienkārši tūristi, kā arī Talsu novada iedzīvotāji, kuri apmeklēs šo sporta centru, tādā veidā stimulējot ekonomiku mūsu novadā. Latvijas mērogā ir skaidri redzami labi piemēri, kur tas ir realizēts un strādā – Cēsis, Kuldīga, Rēzekne, Jēkabpils, Jelgava, Liepāja utt. un es varētu saukt vēl daudz piemēru. Šāds ”vilkmes” objekts dotu iespēju pilsētā attīstīties papildus uzņēmējdarbībai – viesnīcu biznesam, restorāniem, kafejnīcām, veikaliem vecpilsētā un cita veida pakalpojumiem pilsētā. Viennozīmīgi ieguvēji būtu visi – gan iedzīvotājs, gan pašvaldība, kā arī uzņēmēji.

6) Vēl daži papildus ieguvumi – treniņu bāze un attiecīgi jauniešu ieinteresēšana, veselīga dzīvesveida popularizēšana un slimību profilakse, saturīga brīvā laika pavadīšana, skolēnu apmācības peldēšanā. Tas nav nekāds noslēpums, ka pēdējos gados Latvijā joprojām ir liels noslīkušo skaits. Vai mēs to gribam mainīt? Jā! Ne tikai veseli bērni, bet arī aktīvas ģimenes un sabiedrība – tā ir mūsu ekonomika un nākotne!

7) Talsu sporta rehabilitācijas – rekreācijas centrs veicinās privātās investīcijas tūrisma un pakalpojumu jomā. Talsu pilsētā, sniedzot jaunus piedāvājumus Talsu viesiem – sportistiem, sacensību un citu pasākumu apmeklētājiem, kā arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tā nodrošinot efektīvu saiti starp Talsu novada multifunkcionālo sporta un rekreācijas kompleksu un Talsu pilsētas centru. Pilsētas viesi nodrošinās papildus ienākumus veikaliem, kafejnīcām un restorāniem ne tikai tūrisma sezonā, bet arī nesezonā, tiktu iedzīvināta vecpilsēta un tās apskates objekti.

8) Salīdzinājumam Somijas pieredze – situācija pirms līdzīga projekta realizācijas, kas iezīmējās ar zemu ekonomisko aktivitāti, vispārējā budžeta nepietiekamību, zemu iedzīvotāju pašlepnumu, stagnācijas pazīmēm, vietas neatpazīstamību valsts un plašākā mērogā, aktivitāšu piedāvājumu tūristiem trūkumu, kā arī iedzīvotāju migrāciju uz citām pilsētām. Ieguvumi pēc projekta realizācijas ir acīmredzami – iedzīvotāju veselības stāvokļa un pašlepnuma uzlabošanās, bērnu un jauniešu iesaiste sportā, pieaugoša iedzīvotāju interese par veselīgu dzīvesveidu, ienākumi no tūristu apkalpošanas tiek novirzīti pašvaldības budžeta papildināšanai un bērnu, pensionāru, cilvēku ar īpašām vajadzībām sporta kompleksa apemklējuma dotācijai, radītas jaunas darba vietas, vērojams tūristu pieaugums un pilsētas atpazīstamība.

Vilksim „vilkmi” kopā!

Noslēgumā vēlos piebilst, ka katrs investīciju projekts satur vai nu ekonomisko, vai sociālo efektu. Šajā gadījumā redzams, ka tie būs abi kopā. Vilksim “vilkmi” kopā!

Patiesā cieņā

 


Drukāt   E-pasts

Saistītie raksti