Talsu Komersantu Klubs

Rekvizīti:
Biedrība “Talsu Komersantu Klubs”
Reģ.nr. 40008108588
Adrese: K.Valdemāra iela 17a, Talsi, Talsu novads, LV-3201

Norēķinu konts:
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV02UNLA0050009571708

Ziedojumu konts:
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konts: LVL85UNLA0055003189287
Ziedojuma mērķi (norādāmi ziedojuma pamatojumā):  1) labdarība; 2) pilsoniskās sabiedrības attīstība 3) izglītības veicināšana